O hospicjum ( Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym)

W dawnej Szkole Mniejszości Niemieckiej z lat 40-tych XX wieku i z w dawnej Izbie Porodowej Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach przy ul. Ligonia 48 powstał w 2006 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 
To dar Gminy Pawłowice w roku jubileuszowym wsi i parafii Krzyżowice, który prowadzi Caritas Archidiecezji Katowickiej – Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II.
W Załadzie opiekuńczo-Leczniczym ( zwanym popularnie : Hospicjum) otacza się opieką obłożnie chorych. Świadczenia udzielane są przez lekarza, pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, kapelana,…, oraz wolontariuszy.