Ogłoszenia Duszpasterskie

 NIEDZIELA – 14.04.2019 r. 

 

NIEDZIELA  PALMOWA - MĘKI  PAŃSKIEJ 

  

  

 

 1. Bóg zapłać - za złożoną ofiarę na cele remontowo-inwestycyjne naszej Parafii. W niedzielę Zmartwychwstania kolekta jest świąteczną kolektą parafialną.
 2. Dziękuję także wszystkim, którzy przygotowali naszą świątynię na niedzielną liturgię i złożyli dar na rzecz wystroju naszego kościoła. Bóg zapłać panom, którzy w minionym tygodniu pracowali w ogrodzie.
 3. Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z ostatnim kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszam. Zaś o godz. 18.00 młodzież gimnazjum pawłowickiego zaprasza na przedstawienie Męki Pańskiej, po której będzie zbiórka na pomoc Wojtkowi. Organizatorzy przepraszają za zmianę godziny przedstawienia.
 4. W katedrze katowickiej o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie młodzieży w ramach XXXIV Światowych Dni Młodzieży.
 5. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne, które  kończymy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
 6. W okresie Triduum Paschalnego można zyskać odpusty zupełne:   -w Wielki Czwartek – przez udział pobożny we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie lub odśpiewanie pieśni: Przed tak wielkim Sakramentem;                                                                                                                                                                                                 -w Wielki Piątek- przez pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;       - w Noc Zmartwychwstania - przez udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św.5
 7. W Wielki Piątek obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post oprócz powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych polega na ograniczeniu ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta i obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 r. życia, a nie skończyli 60 lat.  W Wielką Sobotę chciejmy powstrzymać się od spożywania potraw mięsnych.
 8. Okazja do spowiedzi św.: w poniedziałek od 6.30 do 7.30 i od 15.30 do 16.45. We wtorek od 6.30 do 7.00. W środę od 6.30 do 7.30 i od 15.30 do 16.45. W Wielki Czwartek od 16.00 do 17.40. W Wielki Piątek od 6.30 do 7.30 i od 15.00 do 17.30. W Wielką Sobotę od 7.00 do 8.00 i od 16.00 do 17.30. W czwartek i w sobotę po południu będzie spowiadało 2 księży.
 9. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek od 17.30 do 18.00.
 10.  Droga Krzyżowa będzie odprawiona w Wielki Piątek o godz. 8.30 w kościele.
 11. Święcenie potraw wielkanocnych będzie w Wielką Sobotę o godz. 10.00; 11.00; 12.00 i 15.00.
 12. Wieczerzę Pańską będziemy sprawowali w Wielki Czwartek o godz. 18.00. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami. W Wielki Piątek nie odprawia się mszy św. Dlatego Liturgię Męki Pańskiej będziemy sprawowali w Wielki Piątek o godz. 18.00. W Wielką Sobotę o godz. 20.00 będzie odprawiona Liturgia Wigilii Paschalnej połączona z procesją rezurekcyjną. Proszę przynieść ze sobą świece wraz z okapnikami. Na procesję rezurekcyjną zapraszam poczty sztandarowe. Msza św. będzie sprawowana w intencji wszystkich Parafian.
 13. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katowickiej katedrze będzie sprawowana Msza Krzyżma Świętego, którą będą sprawowali wszyscy kapłani naszej archidiecezji. Nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Podczas tej Mszy św. Ks. Arcybiskup poświęci wszystkie oleje, które będą używane podczas sprawowania sakramentu chrztu św., bierzmowania, namaszczenia chorych, święceń diakonatu i kapłańskich oraz używanych np. podczas poświęcenia ołtarza, kościoła.
 14. W Wielki Czwartek będzie zebrana ofiara na kwiaty do Bożego Grobu, a ofiary złożone w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę podczas adoracji Krzyża i w Bożym Grobie przeznaczone są na Boży Grób i Chrześcijan w Ziemi Świętej.
 15. Adoracja w Ciemnicy rozpocznie się w Wielki Czwartek po liturgii Wieczerzy Pańskiej i będzie trwała do 21.00. Od 20.00 do 20.30 prowadzić ją będzie młodzież. W Wielki Piątek zaś od 6.30 do 18.00.
 16. Adoracja Krzyża i Pana Jezusa w Bożym Grobie będzie w Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej aż do godz. 21.30 oraz w Wielką Sobotę od 7.00. do 17.30.
 17.  Porządek adoracji przy Bożym Grobie:

9.00- ul. Partyzantów;                                  10.00- ul. Kościuszki, Szkolna, Powiewna, Śląska;    

11.00- ul. Zwycięstwa;                                 12.00- ul. Powstańców i Korfantego;                                        

13.00- ul. Bema;                                              14.00- ul. Nowa, Łączna, Pniówek;            

15.00-3-go Maja, Kościelniok;                     16.00- ul. Ligonia, Orla, Ekologiczna              

 

        18.Zbiórki wszystkich ministrantów będą: w środę o 17.30, w Wielki Piątek po Drodze Krzyżowej i w Wielką Sobotę o godz. 8.30.

        19.Zachęcam do nabycia i lektury najnowszego numeru Gościa Niedzielnego oraz dla dzieci Małego Gościa Niedzielnego.

        20.W Wielką Sobotę o godz. 18.00 zapraszam całą młodzież naszej Parafii do sprzątania kościoła.

        21. W piątek  po Wielkanocy, tj. 26.04. br., o godz. 18.00  odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

                                 

NIEDZIELA - 21.04.2019 r. 

 

                NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

 

 1. Bóg zapłać - za złożoną dziś świąteczną ofiarę parafialną. Dziękuję również za dar złożony w Wielki Czwartek na kwiaty do naszego Bożego Grobu i ofiary na Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan w Ziemi Świętej. W przyszłą niedzielę kolekta na Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 2. Dziękuję całej młodzieży za przygotowanie naszego kościoła w wielkosobotni wieczór. Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały ciemnicę i Boży Grób. Tym, którzy przystroili nasz kościół na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję wszystkich sponsorom, darczyńcom, którzy swoim darem materialnym, poświęconym czasem, bezinteresowną pracą przyczynili się do odświętnego przeżycia tych dni.
 3. Dziękuję całej służbie liturgicznej, panom kościelnym, panu organiście, nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, ministrantom, lektorom, kantorom, młodzieży za zaangażowanie się w przygotowanie i przeżycie liturgii Triduum Paschalnego.
 4. Dziękuję młodzieży za przygotowanie i poprowadzenie czuwania modlitewnego podczas adoracji w ciemnicy.
 5. Nieszpory świąteczne dziś o godz. 15.00. Serdecznie zapraszam.
 6. W Poniedziałek Wielkanocny, czyli II święto, kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny US i KUL.
 7. We wtorek odbędzie się Konwent Wielkanocny Dekanatu Pawłowickiego. Początek Mszą św. o godz. 11.00 w Warszowicach. Serdecznie zapraszam.
 8. W czwartek o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
 9. W piątek po Wielkanocy, tj. 26.04. br., o godz. 18.00  odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 10. Piątek Wielkanocny nie jest dniem pokutnym, tzn. nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 11. Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
 12. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego. Odbędzie się także liczenie wiernych.Po nieszporach w kościele będzie koncert charytatywny dla Wojtka.Serdecznie zapraszam.
 13. Zachęcam do nabycia i lektury najnowszego numeru Gościa Niedzielnego.
 14. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny: Mirosławy Zarzycki, Nikoletty Masłowskiej, Joanny Masłowskiej, Moniki Wala, Arlety Rugor, Justyny Rugor z ul. Bema.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)