Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest w II-ą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

 

Nauka przedchrzcielna jest w sobotę poprzedzajacą niedzielę chrztu 

po mszy św. o godz. 17.00- w kościele.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte

  

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

  1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
  4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
  5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)