I Komunia święta- przygotowanie

 

                         Przygotowanie do wczesnej i I Komunii św. obejmuje:

 

1. Spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do wczesnej i I Komunii św. odbędą się:

21 IX 23 r., 26 X, 16 XI 23 r., 22 II 2024 r., 21 III 24 r., 18 IV 24 r. po mszach świętych. Udział w spotkaniu jednego z rodziców dziecka jest obowiązkowy.

 

2.Regularny udział dziecka w katechezie szkolnej. W przypadku dzieci przygotowujących sie do wczesnbej Komunii sw. terminy katechez uzgadnia sie z Panią Katechetką.

 

3. Udział dziecka w każdą niedzielę i święta we Mszy św. Po Mszy św. dziecko otrzymuje kontrolkę. Udział także dotyczy Mszy św. szkolnych w czwartek, rekolekcji szkolnych, Drodze Krzyżowej dla dzieci. Życiu dziecka i rodziny winna towarzyszyć codzienna poranna i wieczorna modlitwa.

 

4. W przypadku, gdy dziecko nie było ochrzczone w naszej Parafii do końca października trzeba przynieść akt chrztu dziecka.

 

5. Poświęcenie różańców odbędzie się 5 X 23 r. podczas Mszy św. szkolnej.

 

6. Poświęcenie medalika będzie podczas Mszy św. 8 XII 23 r. o godz. 17.00.

 

7. Poświęcenie świec nastąpi- 22 II 2024 r. podczas Mszy św. szkolnej.

 

8. Poświęcenie skarbczyków będzie 14 III 2024 r.

 

9. I spowiedź św. będzie 18 IV 2024 r. o godz. 16.00.

 

10. Uroczystośc I Komunii św. będzie w niedziele 12 V 2024 r. o godz. 11.00

       Nabożeństwo dziękczynne zostanie odprawione o godz. 16.00.

       W poniedzialek po uroczystośc I Komunii św. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 15.00.

 

11. Pielgrzymka dzieci i ich rodzin będzie 14 V 2024 r.

 

12. I rocznica I Komunii św. będzie w  niedzielę 18 maja 2025 r.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)