Ministranci

 

                             10 przykazań dobrego ministranta :

 1.Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

                             Informacja dla chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami

 

Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcieliby rozpocząć służbę przy ołtarzu zapraszamy do grona ministrantów naszej Parafii.

 

W celu zgłoszenia należy przynieść pisemną zgodę rodziców.

 

Po zgłoszeniu kandydat zostaje przydzielony ministrantowi, który będzie się nim opiekował, szkolił i wdrażałał w służbę.

Po  ukończeniu okresu przygotowawczego nastąpi przyjęcie do grona ministrantów.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapamiętaj mnie (90 dni)