Jubileusz 30-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza-14.05.2019 r.

Zapamiętaj mnie (90 dni)