Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest w II-ą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

 

Nauka przedchrzcielna jest w sobotę poprzedzajacą niedzielę chrztu 

po mszy św. o godz. 17.00- w kościele.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa.

 

W roku szkolnym i katechetycznym 2019/2020 przygotowują się uczniowie klas VII i VIII.

 

           Wymagania: stawiane kandydatom do bierzmowania:

 1. Udział w katechezie szkolnej- odpowiednie zachowanie, zaangażowanie.
 2. Udział w spotkania parafialnych- co miesiąc.
 3. Comiesięczna spowiedź św.
 4. Udział we mszy św. w każdą niedzielę- lub sobotę wieczorem i w każde święto.
 5. Udział w nabożeństwie różańcowym- min. 1 raz w tygodniu.
 6. Udział w roratach- min. 1 raz w tygodniu.
 7. Udział w Drodze Krzyżowej- min. 1 raz.
 8. Udział w Gorzkich Żalach- min. 1 raz.
 9. Udział w rekolekcjach szkolnych i parafialnych.
 10. Udział w nabożeństwie majowym- min. 1 raz w tygodniu.
 11. Pozytywna opinia p. Katechetki.
 12. Egzamin końcowy- zdany.


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte

  

 
SAKRAMENT  POKUTY  I  POJEDNANIA ( spowiedź św.)

 

Okazja do spowiedzi świetej jest 30 min. przed każdą Mszą św. Dodatkowo w I czwartek i I piatek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00.

 

                                                           

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

 

                                                                         PRZYGOTOWANIE  DO  ZAWARCIA  SAKRAMENTU  MAŁZEŃSTWA

 

              Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się przynajmniej 6 miesięcy przed datą ślubu i obejmuje: nauki przedślubne połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.

Na stronie: www.narzeczenikatowicka.pl  można  sprawnie wyszukać dogodne terminy i parafie w Archidiecezji Katowickiej, w których będzie można dobrze przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa- nauki przedślubne, dzień skupienia dla narzeczonych, poradnia życia rodzinnego. Na tej stronie trzeba się obowiązkowo zalogować - wybrać termin i miejsce, dokonać wpłaty, a potem zgodnie z dokonanym wyborem uczestniczyć w przygotowaniu. Warto także zapoznać się z terminami w/w nauk w naszej Parafii oraz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pawłowicach- na osiedlu.

 

Dokumenty:

 1. metryka chrztu- o ile protokół nie jest spisywany w parafii chrztu narzeczonych- wydana w ostatnich 3 miesiącach,
 2. dowód osobisty,
 3. świadectwo ukończenia religii na poziomie ponadgimnazjalnym,
 4. dyplom Studium Przedmałżeńskiego,
 5. zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego,
 6. zaświadczenie z Dnia Skupienia dla narzeczonych,
 7. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – jeśli ślub ma być konkordatowy.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)