Legion Maryi

 

"O Maryjo bez grzechu poczęta
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy."

 

         Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

 

W KAŻDĄ I SOBOTĘ MIESIĄCA O GODZ. 08.00 JEST ODPRAWIANA MSZA ŚW. ZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW  LEGIONU  MARYI. ZAPRASZAMY.

 

Strona internetowa: http://www.legionmaryi.pl/

Zapamiętaj mnie (90 dni)