Poprzedni proboszczowieProboszczowie:

ks. Krystian Franciszek Jurovius
ks. Jerzy Augustyn Boscius
ks. Adam Franciszek Panus (1722-1728)
ks. Franciszek Józef Morys administrator (1728)
ks. Jerzy Aleksander Niestroy (1728-1739)
ks. Franciszek Moryś (1740-1752)
ks. Kazimierz Wodecki administrator (1752)
ks. Wacław Michał Glomers (1752-1765)
ks. Ignacy Alojzy Skrzyszowski (1765-1802)
ks. Antoni Zombek administrator (1802-1803)
ks. Stanisław Kosmol (1803-1828)
ks. Michał Kuss administrator (1828-1829)
ks. Andrzej Gilge (1829-1831)
ks. Baltazar Zimmermann (1832-1844)
ks. Franciszek Wycisło (1845-1858)
ks. Franciszek Ksoll administrator (1858)
ks. Augustyn Rogier (1858-1865)
ks. Rudol Giemsa (1865-1878)


1878-1884 wakat na probostwie w Krzyżowicach

ks. Albin Żołądek (1884-1886)
ks. Herman Fuchs (1886-1904)
ks. Maksymilian Rieger (1904-1907)
ks. Ignacy Pawelke administrator (1907)
ks. Konstanty Kubitza (1907-1938)
ks. Franciszek Kuboszek administrator (1938-1939), proboszcz (1939-1976)
ks. Rudolf Gaweł (1976-2000)
ks. Jan Grzegorzek (2000-2012)
ks. Krzysztof Kępka (2012-2017)

ks. Zdzisław Tomziński  (2017-     )
Zapamiętaj mnie (90 dni)